Privacy Verklaring in het kader van de AVG

De Stichting Service Bureau VERON (SB) legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, (en indien van toepassing het aan het SB verstrekt e-mail adres en indien men lid is van de VERON, het VERON lidmaatschapsnummer ter verkrijging van korting) die noodzakelijk zijn voor het versturen van bij het SB gekochte artikelen uit het SB assortiment, evenals de daarmee verband houdende financiële administratie.

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met daarvoor geselecteerde bedrijven die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en voor zover vereist conform wettelijke bewaartermijnen.

Cookie gebruik

Het SB maakt voor haar website gebruik van functionele en analytische cookies. De privacy van de gebruiker blijft met deze cookies gewaarborgd.

Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten functioneren.
Analytische cookies worden gebruikt om het SB inzicht te geven in het gebruik van de website.

Het SB zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.